Stranica je trenutno u doradi! Vidimo se uskoro!


Perla Adriatica d.o.o.
ADRESA: Frana Supila 2, Dubrovnik

Voditelja poslova: Teo Tomšić

MBS: 060278334
IDC: HR-AB-20-060278334
OIB: HR58540738357

tel: +385 20 422 766 / fax: +385 20 311 922 / mob: +385 98 334 500 / 09-20h
E-mail: info@perla-adriatica.com

Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je
Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.


OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
- pisano u poslovnim prostorijama
- na email; info@perla-adriatica.com
- poslati poštom na adresu:

Perla Adriatica d.o.o.
Voditelj poslovnice: Teo Tomšić
Frana Supila 2, Dubrovnik

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


Društvo je upisano u registru TS Split - stalna služba Dubrovnik MBS 060278334. Temeljni kapital 20.000,00 kn; Član uprave: Teo Tomšić IDC: HR-AB-20-060278334